Monitorowanie stanu płaszcza pieca obrotowego

Aplikacja:

Automatyczny pobór próbek wody i ścieków

Zastosowanie: Wodociągi, Oczyszczalnie Ścieków, Laboratoria Akredytowane, Różne Gałęzie Przemysłu
Pobór prób

Wstęp

Stacjonarne, przenośne i przewoźne automaty do poboru prób wody i ścieków amerykańskiej firmy Teledyne Isco pracują w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Normę ISO 5667. Umożliwiają pobór prób w trybie proporcjonalnym do przepływu oraz pomiar i rejestrację parametrów fizyko-chemicznych, a także dają możliwość do stworzenie stacji monitoringu środowiska.

Pobor probek

ZASTOSOWANIA – wiele możliwości konfiguracji

OMC Envag posiada w swojej ofercie różne rozwiązania dotyczące automatycznego poboru prób wody i ścieków. Oferujemy Państwu urządzenia konfigurowane adekwatnie do indywidualnych potrzeb Klienta. Nasze urządzenia w każdej chwili mogą zostać doposażone w moduły i sondy pomiarowe parametrów fizyko – chemicznych lub przepływu ścieków, a także współpracować z urządzeniami zewnętrznymi innych producentów. Umożliwiają stworzenie stacji monitoringu środowiska z automatyczną rejestracją mierzonych parametrów tj. np.: pH, temperatura, konduktywność, przepływ, itd., realizujących pobór wyzwalany przekroczeniem któregoś z ww. parametrów lub/i proporcjonalnie do przepływu.

Przenośne oraz przewoźne automaty umożliwiają inspekcyjny pobór prób ścieków, a także monitoring wód powierzchniowych i deszczowych.

Automaty przewoźne i przenośne ze względu na niewielkie gabaryty oraz zasilanie bateryjne, zalecane są do pracy w terenie szczególnie w miejscach trudno dostępnych oraz okresowo monitorowanych.

Stacjonarne automaty znajdują zastosowanie przede wszystkim przy poborach prób z wlotów i wylotów komunalnych oraz przemysłowych oczyszczalni ścieków. Umożliwiają zorganizowanie całorocznej stacji monitoringu jakości oraz ilości ścieków i wód powierzchniowych.

Zasada działania

Pobór próbek dokonywany jest poprzez odporną na korozję, wysokowydajną pompę perystaltyczną zgodnie z normą ISO 5667/10 - prędkość przepływu cieczy na drodze od miejsca poboru do butelki musi być większa od 0,5m/s. Maksymalna wysokość podnoszenia zastosowana w próbopobierakach Teledyne Isco wynosi 8,5 m.

Ultradźwiękowy, bezkontaktowy detektor cieczy zapewnia powtarzalność objętości pobieranych próbek w zakresie (+/- 5%).

Linia ssąca, każdorazowo przed i po poborze próbek, jest przedmuchiwana oraz przepłukiwana -możliwość do 3 płukań przed poborem. Niedrożność linii poboru sygnalizowana jest w sposób automatyczny.

Próbki pobierane są według określonego programu, np.:

Niezależnie od aktualnego programu, możliwe jest także ręczne sterownia pobieraniem próbek z poziomu sterownika.

Próbopobierak w swojej pamięci wewnętrznej zapisuje wszelkie informacje o:

Dostępne modele

Automaty przenośne – z pasywnym systemem przechowywania prób

Automaty Przewoźne – z aktywnym systemem przechowywania prób

Automaty Stacjonarne – z aktywnym systemem przechowywania prób

Zalety

  • pobór prób zgodny z wytycznymi normy ISO 5667/10 oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska oraz Ministra Infrastruktury,
  • pobór powtarzalnych, reprezentatywnych prób wody i ścieków,
  • różne tryby poboru prób,
  • stopień szczelności kontrolera IP67,
  • możliwość rozbudowy urządzenia o dodatkowe moduły serii 700 i sondy pomiarowe,
  • menu w języku polskim.

Zastosowanie

  • Automatyczny pobór próbek wody i ścieków proporcjonalnie do przepływu oraz pomiarem Ph/temperatury,
  • Inspekcyjne pobory próbek wody i ścieków,
  • Monitoring ilości i jakości wody i ścieków.